NABÍDKA POŘADŮ

 

۰komponované pořady

۰jednotlivé vstupy, stafáže

۰ohňová show

۰dobová střelnice, hry, katovna

۰programy pro MŠ a ZŠ

   HISTORIE

   AKTUÁLNĚ

   FOTOGALERIE

   REFERENCE

ODKAZY

   KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA POŘADŮ

- jednotlivé vstupy, stafáže -
 


 -k oživení a zpestření soukromých i veřejných akcí-

pro rauty, svatby, recepce, firemní večírky, plesy, oslavy narozenin a další ....

 

 

 

 

۰ SOUBOJE nebo KRÁTKÉ HRANÉ SCÉNY - dlouhé či krátké meče, dýky, tesáky, halapartny, sekery, bijáky, šavle, kordy, pistole a další ......

 

۰ KOSTÝMOVANÉ DOPROVODY - STAFÁŽE - kostýmovaní účinkující jako čestná stráž při uvítání hostů nebo jako doplněk a zpestření společenských akcí

.... kostýmy období gotiky, renesance, manýrismu, rokoka, Napoleonských válek, westernu ...

 

       

      

          

 

۰ORIENTÁLNÍ TANEČNICE, FAKÍŘI, TANEČNICE S OHNĚM - představení s ohněm po domluvě i pro interiér

 

     

 

۰ OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY - spolupráce na vojensko-historických akcích týkajících se druhé světové války

 - uniformy Luftwaffe a RAF

 - účast na vojensko-historických ukázkách 1939-1945

 - odborné semináře pro širokou veřejnost

 

       

     

 

   

   

     

   

 

 

     Všechny fotografie uvedené na tomto webu jsou určeny výhradně pro filmové a divadelní účely, nikoliv k propagaci extremistických hnutí a ideologií, jenž vedou k potlačení lidských práv a svobod jednotlivce či skupiny obyvatel a taktéž v žádném případě nejsou projevem sympatií k výše uvedeným hnutím.

     Stránky ani členové společnosti nepodporují žádné extrémistické politické systémy. Členové společnosti dále prohlašují, že nejsou členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporují.

Od extremistických hnutí a myšlenek se v jakémkoliv směru striktně distancujeme.

 

                                                 © DŠS GONFANON 2013

Všechny fotky a materiály zde použité jsou focené při oficiálních akcích.

Jejich kopírování, přebírání a použití je dovoleno pouze se souhlasem vedení společnosti.

 

          BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMECH na 605/760 800 a 604/480 106 nebo gonfanon@seznam.cz