K oživení a zpestření soukromých i veřejných akčí: pro rauty, svatby, recepce, firemní večírky, plesy, oslavy narozenin a další...

Souboje nebo krátké hrané scény

Dlouhé či krátké meče, dýky, tesáky, halapartny, sekery, bijáky, šavle, kordy, pistole a další...Kostýmované doprovody - stafáže

Kostýmovaní účinkující jako čestná stráž při uvítání hostů nebo jako doplněk a zpestření společenských akcí.
Kostýmy období gotiky, renesance, manýrismu, rokoka, napoleonských válek, westernu...


Orientální tanečnice, fakíři, tanečnice s ohněm

Představení s ohněm, po domluvě i pro interiér.


Období 2. světové války

Spolupráce na vojensko-historických akcích týkajících se druhé světové války.
  • ۰ uniformy Luftwaffe a RAF
  • ۰ účast na vojensko-historických ukázkách 1939-1945
  • ۰ odborné semináře pro širokou veřejnost
Všechny fotografie uvedené na tomto webu jsou určeny výhradně pro filmové a divadelní účely, nikoliv k propagaci extremistických hnutí a ideologií, jenž vedou k potlačení lidských práv a svobod jednotlivce či skupiny obyvatel a taktéž v žádném případě nejsou projevem sympatií k výše uvedeným hnutím.

Stránky ani členové společnosti nepodporují žádné extrémistické politické systémy. Členové společnosti dále prohlašují, že nejsou členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporují.

Od extremistických hnutí a myšlenek se v jakémkoliv směru striktně distancujeme.