NABÍDKA POŘADŮ

 

۰komponované pořady

۰jednotlivé vstupy, stafáže

۰ohňová show

۰dobová střelnice, hry, katovna

۰programy pro MŠ a ZŠ

   HISTORIE

   AKTUÁLNĚ

   FOTOGALERIE

   REFERENCE

ODKAZY

   KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA POŘADŮ

- programy pro MŠ a ZŠ -
 


 děti se zábavnou a nenásilnou formou dovídají zajímavosti i běžné věci z historie a historie vojenství

...vývoj zbraní a zbroje, odívání, stolování, etiketa, rytířské hry a turnaje, užití koně v dějinách válečnictví, vývoj strategie a taktiky a další ...

 

۰ DĚTSKÉ DNY NA ZÁMKU BOSKOVICE - jsou pořádány ve spolupráci se správou zámku Boskovice vždy začátkem června

- netradiční prohlídky zámeckých interiérů oživených obyvateli v dobových kostýmech, výklad je přizpůsoben věku dětí  (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ)

 

po každé prohlídce následují

- hry pro děti v zámecké zahradě - "středověké" hry, kde se děti aktivně zapojí do peškového turnaje, chytání věnečků na meč nebo si mohou vyzkoušet střelbu z historické kuše a luku

 

...... délka celého programu je cca 60 minut

 

   

   

 

 

 

۰ PROGRAMY PRO ZŠ  JAKO DOPLNĚK VÝUKY DĚJEPISU -  pořad "Hodina dějepravy"  je uzpůsoben pro žáky ZŠ a jeho délka odpovídá 1 vyučovací hodině

     je to průřez dějinami od ranné gotiky po Napoleonské války, žáci se ocitají třeba mezi rytíři, chystajícími se do boje, conquiscadory a jihoamerickými Indiány nebo vojáky Napoleonovy armády ....

 

     

 

 

 

     BLIŽŠÍ INFORMACE O PROGRAMECH na 605/760 800 a 604/480 106 nebo gonfanon@seznam.cz