O nás

Jsme profesionální společnost založená v roce 1993 v Boskovicích. Výraz GONFANON byl ve středověké latině označením pro praporek na kopí rytíře.
Původně jsme se zaměřili na dobu ranné gotiky, v pozdější době jsme repertoár rozšířili v podstatě na všechna období.
Zabýváme se akčním divadlem z různých historických období s využitím kaskadérských prvků a produkcemi historicko - scénického šermu. Členové společnosti šermují podle škol starých mistrů, v dobových kostýmech od drsné gotiky po zjemnělé rokoko. Účinkujeme nejen po celé ČR, ale i na zahraniční scéně. Členové společnosti se pravidelně účastní natáčení různých filmových, rozhlasových a televizních společností.
V programech se můžete setkat s rytíři v plné zbroji, rokokovými floutky, dámami v honosných krinolínách, námezdními žoldnéři, ale i s orientálními fakíry, tanečnicemi nebo třeba s Indiány a pistolníky divokého Západu.

Naše pořady

Komponované pořady
Více informací
Jednotlivé vstupy
Více informací
Ohňová show
Více informací
Středověké hry, katovna...
Více informací