NABÍDKA POŘADŮ

   HISTORIE

   AKTUÁLNĚ

   FOTOGALERIE

   REFERENCE

ODKAZY

   KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE

... něco málo o naší společnosti ...

Jsme profesionální společnost založená v roce 1993 v Boskovicích. Výraz GONFANON byl ve středověké latině označením pro praporek na kopí rytíře. Původně jsme se zaměřili na dobu ranné gotiky, v pozdější době jsme repertoár rozšířili v podstatě na všechna období.


Zabýváme se akčním divadlem z různých historických období s využitím kaskadérských prvků a produkcemi historicko - scénického šermu.


Členové společnosti šermují podle škol starých mistrů, v dobových kostýmech od drsné gotiky po zjemnělé rokoko. Účinkujeme nejen po celé ČR, ale i na zahraniční scéně. Členové společnosti se pravidelně účastní natáčení různých filmových, rozhlasových a televizních společností. V programech se můžete setkat s rytíři v plné zbroji, rokokovými floutky, dámami v honosných krinolínách, námezdními žoldnéři, ale i s orientálními fakíry, tanečnicemi nebo třeba s Indiány a pistolníky divokého Západu.

 

 

© DŠS GONFANON 2013

Všechny fotky a materiály zde použité jsou focené při oficiálních akcích. Jejich kopírování, přebírání a použití je dovoleno pouze se souhlasem vedení společnosti.

 

 

FACEBOOK